Redakcja

Redakcja

prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk
mgr Łukasz Szoszkiewicz
mgr Maciej Pająk
mgr Igor Gontarz – sekretarz

Rada Naukowa
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
dr Julia Wojnowska-Radzińska

Kontakt: publikat@amu.edu.pl