Czym jest Portal Publikacyjny?

Publikacje.amu.edu.pl to portal publikacyjny adresowany do młodych naukowców: studentów i doktorantów. Składa się on z dwóch podstawowych modułów: bazy czasopism oraz publikatora. Baza czasopism to wykaz czasopism naukowych wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, które można przeglądać wg. różnorodnych kryteriów (m.in. dziedzina wiedzy, wydział, ranga, punktacja). Ideą bazy czasopism jest umożliwienie młodym naukowcom znalezienia miejsca, gdzie mogliby opublikować wyniki swoich badań.

Ponadto, portal publikacyjny jest miejscem, w którym wydawane będą publikacje studentów i doktorantów ze wszystkich wydziałów Uniwersytetu. Mogą być to zarówno publikacje monograficzne, wydawnictwa pokonferencyjne jak i czasopisma.

Redakcja portalu, którą tworzą doktoranci i studenci posiadający duże doświadczenie w wydawaniu publikacji, służy pomocą kołom naukowym oraz innym organizacjom studenckim i doktoranckim na wszystkich etapach procesu wydawniczego: przy tworzeniu koncepcji publikacji, uzyskaniu numeru ISBN/ISSN, jak również etapie tworzenia publikacji, korekty i składu, aż po zamieszczenie na stronie.

Portal wspólnie z Kongresem Kół Naukowych działają pod opieką Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej.