Chcesz wydać monografię?

Prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza – jego wypełnienie pozwoli nam na określenie Waszych potrzeb i skontaktowanie się  z Wami w celu finalizacji procesu wydawniczego. W celu usprawnienia całego procesu prosimy o wzięcie pod uwagę naszych wymogów edytorskich.