Publikator

Publikator jest elektroniczną platformą wydawniczą, na której ukazują się prace będące efektem badań naukowych prowadzonych w szczególności przez młodych naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.